Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi, bu alanda farkındalık oluşturularak meslek eğitimi alan gençlerin, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu yönde geleceklerini planlamalarına katkıda bulunmak üzere ‘’Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması’’ düzenlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği iş birliğiyle 14-15 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışma, ‘’Moda Tasarım Teknolojileri’’ alanı, ‘’Kadın Giyim Modelistliği’’ dalında tek kategoride gerçekleştirilecektir.

Yarışma başvurusu 17 Şubat  – 06 Mart 2020 tarihleri arasında www.beceriyarismasi.com adresinden gerçekleştirilecektir.
Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen maksimum faydanın sağlanması için;

 1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Organizasyon Yürütme Kurulu,
 2. Yarışmaya katılacak okullarda görev yapan ilgili alan, atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,
 3. Yarışma kategorisinin dokümanlarını hazırlayan, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,
 4. Yarışma parkurunun kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve yarışma kategorisini derecelendirmek üzere üniversitelerin ilgili alanlarında eğitim veren uzman öğretmenler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından seçilmiş Jüri Heyeti,
 5. Yarışmanın uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve teknik kontrolleri yapmak ve yarışmayı yönetmek üzere Jüri Başkanı ve Yardımcıları’ndan oluşturulacaktır.

Yarışmanın duyurusu; Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacaktır.

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR
1. Yarışma başvurusu 17 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında www.beceriyarismasi.com adresinden gerçekleştirilecektir.
2. Başvuru formları yarışmaya müracaat eden her bir okul tarafından eksiksiz doldurulacaktır.
3. Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması tek kategoride gerçekleştirilecektir ve yarışmacıların grup olarak verilmiş bir görev karşısında sergileyecekleri performansı ölçecektir.
4. Yarışmanın teknik detayları yarışma kılavuzunda verilmiştir.
5. Yarışmaya her okuldan 1 takım katılacaktır. Okullar tarafından belirlenen takımlarda, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinden 3’er yarışmacı yer alacaktır.
6. Yarışmaya katılan takımlar yarışmaya kendi okulları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm öğrenciler aynı okuldan olmak zorundadır.
7. Okullar, yarışmaya katılacak öğrenci grubu ile birlikte kendi okulundan bir danışman öğretmen görevlendirecektir. Danışman öğretmenler, yarışma başvurularının başlamasından, yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan danışman öğretmenler, yarışmalar süresince salonda bulunacaklardır.
8. Okulların yarışacak her bir öğrencisi için “Öğrenci Belgesi, Veli İzin Belgesi ve Taahhütname” belgelerinin aslını ibraz etmek üzere danışman öğretmenler yarışma süresince yanlarında bulundurmalıdırlar.
9. Yarışmacılar kimliklerini ve doğum tarihlerini doğrulamak için yarışma öncesinde kimlik kartlarını göstermelidir. Yarışmacılar alana görevliler gözetiminde yarışma ve resmi kimlik kartları kontrol edilerek alınacaklardır.
10. Yarışmacı takımlara, yarışma kimlik kartları organizasyon tarafından verilecektir. Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, jüri heyetini ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve danışman öğretmenler, okullarının yarışmacıları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
11. Yarışmacıların giysileri çalışma rahatlığını sağlamak amacıyla t-shirt, kot pantolon ve spor ayakkabı olarak belirlenmiştir. Belirtilen giysi koduna göre pantolon ve ayakkabı yarışmacıların kendileri tarafından sağlanır. Baskı, kumaş gibi tüm teknik detayları belirlenmiş t-shirt’ler organizasyon tarafından temin edilecektir.
12. Yarışmacılar yarışma başlama saatinden en az 1 saat önce yarışma alanında bulunmalıdır.
13. Yarışma boyunca ilan edilen süreler içerisinde yarışma alanına giriş yapmayan yarışmacılar eleneceklerdir.
14. Yarışma sahasına; hakem, jüri, yarışma alanından sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışmacılar girebilir. Ziyaretçilerin yarışmacılara müdahale, yardım ya da yorumda bulunması yasaktır. Yarışmacıların bulunduğu parkur ile ziyaretçiler arasına mesafe uygulanacaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacı takım yarışmadan diskalifiye edilecektir.
15. Yarışmacılara, yarışma başlamadan önce yarışmanın yürütülmesine ilişkin zaman planlaması hakkında, yarışma projesi ve malzemelere ilişkin tüm bilgiler ve yarım saat hazırlık süresi verilir.
16. Yarışmacılar hazırlık süresinin sonuna kadar soru sorma hakkına sahiptir.
17. Takımlar yarışmaya başlama ve bitirme emirlerini beklemelidir.
18. Yarışmacılar yarışma sırasında yetkili olmayan kişilerle, diğer yarışmacılarla ya da misafir ve ziyaretçilerle konuşamaz ve herhangi bir konu hakkında görüşemez.
19. Yarışmacılar bilgi alışverişi için cep telefonu ya da herhangi bir elektronik alet bulunduramaz.
20. Yarışmacı yarışma alanını izinsiz ya da geçerli bir neden olmaksızın terk edemez.
21. Herhangi bir yarışmacının hastalanması ya da yaralanması durumunda yarışmacının bulunduğu gruptan sorumlu jüri heyeti hemen haberdar edilmelidir. Bu durumda zaman kaybının olup olmadığına jüri heyeti karar verecektir. Eğer bir yarışmacı hastalık ya da yaralanma nedeni ile çekilmek zorunda kalırsa, yerine takım adına önceden bildirilen yedek yarışmacı devam edecektir.
22. Yarışma Jürisi 13 kişiden oluşacaktır.
23. Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı takım üyesi olarak görev alamazlar.
24. Jüriye görevlerine ilişkin bilgilendirme jüri başkanı tarafından yapılır.
25. Jüri üyelerinin puanlaması için dijital malzemeler ve yardımcı hostes sağlanır. Jüri, açıklanan değerlendirme kriterleri doğrultusunda objektif ve adil bir biçimde değerlendirme yapar.
26. Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
27. Yarışma süresince yapılan değerlendirmeler yarışmanın final değerlendirme sonuçları açıklanıncaya kadar gizli tutulur.
28. Özel olarak görevlendirilmedikçe yarışma öncesinde bir yarışmacıya ya da bir başka kişiye yarışmacılara verilecek sorunun içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmez.
29. Jürinin ve yarışacak okulların, yarışma alanında kullanacakları makine ve teçhizat yarışma organizasyonu tarafından temin edilecektir.
30. Yarışmacıların yarışmada kullanacakları ‘malzeme kutusu’ organizasyon tarafından sağlanacaktır. Malzeme kutularında izin verilmemiş ekipman ya da materyal bulundurulamaz. Bu konuda jüri tarafından günlük kontrol uygulanacaktır. (Ek:1 malzeme kutusu)
31. Yarışmacıların kullanacağı makine, ekipman ya da kurulumdaki herhangi bir aksaklığın düzeltilmesinden ya da tamir edilmesinden organizasyon sorumludur.
32. Yarışmacılar kendilerine verilen araç–gereç ve yardımcı materyallerinden sorumludur.
33. Yarışmacılara ilk verilen materyallerin kaybolması ya da zarar görmesi durumunda yarışmacılar yedek materyal isteyebilir. Ancak bu durum jürinin değerlendirmesi ile takım puanının indirilmesine neden olabilir.
34. Yarışma aşamalarının sonunda makineler dahil tüm platform düzgün, düzenli bırakılmalıdır. Bu durum puanlamada dikkate alınır.
35. Yarışmacılara yaka kartları ile yarışmada giymek üzere hazırlanan sweatshirtleri yarışma başlamadan önce teslim edilecektir. Okullar, kendilerini temsil edecek öğrencilerinin bedenlerini organizasyona bildirmekle yükümlüdür.
36. Yarışmacı takımların, yarışma alanına ulaşım ihtiyaçları, yarışma süresince İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Yemek ihtiyaçları organizasyon tarafından sağlanacaktır.
37. Ödül töreni, 15 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacaktır.
38. Ödüller okullar adına değil öğrenciler adına verilecektir. Ödüller dereceye giren okulların yarışmacılarına eşit pay edilecektir.
39. Katılan her yarışmacıya katılım belgesi, dereceye giren takımlara madalya, okullarına ise kupa verilecektir.
40. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.

 

YARIŞMA YÜRÜTME KOMİTESİ

 • İsmail GÜLER / Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanı
 • Jale Tunçel/ İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı
 • Müge Hepyüksel Keçik / İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Serkan Gür/ İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
 • Rahime Avşar/ MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Uzman Öğretmen
 • Jülide Öztürk/ İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim, Ar-Ge Koordinatörü
 • Cemal Bayazıt/ İTKİB Destek A.Ş. Kurucu Üyesi
 • Süleyman Çakıroğlu/ İHKİB Eğitim Vakfı Genel Sekreteri
 • Leyla Özdemir/ İstanbul Moda Akademisi Okul Müdürü

YARIŞMA JÜRİSİ

Jüri Başkanı
Müge Hepyüksel Keçik / İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Jüri Koordinatörü
Leyla Özdemir / Okul Müdürü, İstanbul Moda Akademisi

JÜRİ GÖZLEMCİLERİ

Rahime Avşar/ Uzman Öğretmen, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Jülide Öztürk / İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim, Ar-Ge Koordinatörü

JÜRİ ÜYELERİ 

 • Dr. Saliha Ağaç / Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Kevser Gürcan Akbaş /Öğretim Görevlisi, Mimar Sinan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
 • Kübra Güzelyurt / Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı
 • Nurten Tapan /Müdür Yardımcısı, Mamak 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Sibel Gümüştaş / Modelist, LCWaikiki
 • Hande Hamidiye Biçer/ Modelist, LCWaikiki
 • Birsen Bandır / Modelist, Koton
 • Hümeyra Akıl / Modelist, Koton
 • Ayşe Göze / Modelist

 

– YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru ve Onay İşlemleri: 17 Şubat  – 06 Mart 2020
Kabul İşlemleri: 1- 3 Nisan 2020
Basın Lansmanı ve Açılış: 14 Nisan 2020, saat 10:00 – 11:00
Yarışma: 14 – 15 Nisan 2020
14 Nisan 2020, saat 09:00 – 17:00
15 Nisan 2020, saat 09:00 –16:00
Ödül Töreni: 15 Nisan 2020, saat 19:00 – 21:00, WOW Convention Center

Ek.1

ÜRETİM SETİ

Her gruba aşağıda belirtilen makine ekipmanı ve malzemeler bir kutu içinde verilecektir.

Yarışmacılar, ekipman, kumaş, bant, iplik, kalıp, kitap, not veya örnek çalışmalar getirmeye izinli değildir. Yarışmacıların dışarıdan herhangi bir malzeme getirdiği tespit edilirse bu malzemelere yarışma sonuna kadar el konulacaktır.

Yarışmacıların malzeme kutusu her gün uzmanlar tarafından kontrol edilecektir.

 MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ

Her grubun kullanacağı makine ve teçhizat yarışma alanında hazır bulundurulacaktır. Her gruba 1 adet endüstriyel düz dikiş makinası, 1 adet overlok makinası ve 1 kalıp masası tahsis edilmiştir. Ayrıca her iki okula bir ütü makinası tahsis edilmiştir.

 MALZEME LİSTESİ

Pilot Kalem Karton (50 cm*70 cm)
0,5-07 Kurşun kalem ve kalem uçları Milaj kağıdı (10 adet
Silgi Sabun
Rület İşaret kalemi
Makaslar (kâğıt ve kumaş) Makine iğneleri (düz ve overlok)
Düz Cetvel (50 cm) Makine ayakları (çıma-gaze)
Geoder (30 cm) (dereceli cetvel) Makina tornavidaları (mekik, iğne, ayak, ayyan)
Riga seti (Kalıp için kavisli cetveller) Yapıştırıcı (Prit)
Şeffaf bant Toplu iğne
Mezura Makine masura (2 adet)
Sökücü Mekik (1 adet)
El dikiş iğneleri Overlok pensi (1 adet)
Zımba Makine dikiş ipliği 120 numara (5 adet beyaz)
Kumaş (Gömlek) %100 pamuklu poplin, 3 metre (kesilebilir en 145 cm) Tela Bez 70 cm eninde, 0,5 metre


TEMEL BEDEN BAZ KALIP

Ön-Arka- Kol Kalıbı
TEKNİK FÖY
ÜRÜN GÖRSELİ
OKUL İSİM ETİKETİ