BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR
1. Yarışma başvurusu 17 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında www.beceriyarismasi.com adresinden gerçekleştirilecektir.
2. Başvuru formları yarışmaya müracaat eden her bir okul tarafından eksiksiz doldurulacaktır.
3. Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması tek kategoride gerçekleştirilecektir ve yarışmacıların grup olarak verilmiş bir görev karşısında sergileyecekleri performansı ölçecektir.
4. Yarışmanın teknik detayları yarışma kılavuzunda verilmiştir.
5. Yarışmaya her okuldan 1 takım katılacaktır. Okullar tarafından belirlenen takımlarda, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinden 3’er yarışmacı yer alacaktır.
6. Yarışmaya katılan takımlar yarışmaya kendi okulları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm öğrenciler aynı okuldan olmak zorundadır.
7. Okullar, yarışmaya katılacak öğrenci grubu ile birlikte kendi okulundan bir danışman öğretmen görevlendirecektir. Danışman öğretmenler, yarışma başvurularının başlamasından, yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan danışman öğretmenler, yarışmalar süresince salonda bulunacaklardır.
8. Okulların yarışacak her bir öğrencisi için “Öğrenci Belgesi, Veli İzin Belgesi ve Taahhütname” belgelerinin aslını ibraz etmek üzere danışman öğretmenler yarışma süresince yanlarında bulundurmalıdırlar.
9. Yarışmacılar kimliklerini ve doğum tarihlerini doğrulamak için yarışma öncesinde kimlik kartlarını göstermelidir. Yarışmacılar alana görevliler gözetiminde yarışma ve resmi kimlik kartları kontrol edilerek alınacaklardır.
10. Yarışmacı takımlara, yarışma kimlik kartları organizasyon tarafından verilecektir. Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, jüri heyetini ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve danışman öğretmenler, okullarının yarışmacıları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
11. Yarışmacıların giysileri çalışma rahatlığını sağlamak amacıyla t-shirt, kot pantolon ve spor ayakkabı olarak belirlenmiştir. Belirtilen giysi koduna göre pantolon ve ayakkabı yarışmacıların kendileri tarafından sağlanır. Baskı, kumaş gibi tüm teknik detayları belirlenmiş t-shirt’ler organizasyon tarafından temin edilecektir.
12. Yarışmacılar yarışma başlama saatinden en az 1 saat önce yarışma alanında bulunmalıdır.
13. Yarışma boyunca ilan edilen süreler içerisinde yarışma alanına giriş yapmayan yarışmacılar eleneceklerdir.
14. Yarışma sahasına; hakem, jüri, yarışma alanından sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışmacılar girebilir. Ziyaretçilerin yarışmacılara müdahale, yardım ya da yorumda bulunması yasaktır. Yarışmacıların bulunduğu parkur ile ziyaretçiler arasına mesafe uygulanacaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacı takım yarışmadan diskalifiye edilecektir.
15. Yarışmacılara, yarışma başlamadan önce yarışmanın yürütülmesine ilişkin zaman planlaması hakkında, yarışma projesi ve malzemelere ilişkin tüm bilgiler ve yarım saat hazırlık süresi verilir.
16. Yarışmacılar hazırlık süresinin sonuna kadar soru sorma hakkına sahiptir.
17. Takımlar yarışmaya başlama ve bitirme emirlerini beklemelidir.
18. Yarışmacılar yarışma sırasında yetkili olmayan kişilerle, diğer yarışmacılarla ya da misafir ve ziyaretçilerle konuşamaz ve herhangi bir konu hakkında görüşemez.
19. Yarışmacılar bilgi alışverişi için cep telefonu ya da herhangi bir elektronik alet bulunduramaz.
20. Yarışmacı yarışma alanını izinsiz ya da geçerli bir neden olmaksızın terk edemez.
21. Herhangi bir yarışmacının hastalanması ya da yaralanması durumunda yarışmacının bulunduğu gruptan sorumlu jüri heyeti hemen haberdar edilmelidir. Bu durumda zaman kaybının olup olmadığına jüri heyeti karar verecektir. Eğer bir yarışmacı hastalık ya da yaralanma nedeni ile çekilmek zorunda kalırsa, yerine takım adına önceden bildirilen yedek yarışmacı devam edecektir.
22. Yarışma Jürisi 13 kişiden oluşacaktır.
23. Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı takım üyesi olarak görev alamazlar.
24. Jüriye görevlerine ilişkin bilgilendirme jüri başkanı tarafından yapılır.
25. Jüri üyelerinin puanlaması için dijital malzemeler ve yardımcı hostes sağlanır. Jüri, açıklanan değerlendirme kriterleri doğrultusunda objektif ve adil bir biçimde değerlendirme yapar.
26. Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
27. Yarışma süresince yapılan değerlendirmeler yarışmanın final değerlendirme sonuçları açıklanıncaya kadar gizli tutulur.
28. Özel olarak görevlendirilmedikçe yarışma öncesinde bir yarışmacıya ya da bir başka kişiye yarışmacılara verilecek sorunun içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmez.
29. Jürinin ve yarışacak okulların, yarışma alanında kullanacakları makine ve teçhizat yarışma organizasyonu tarafından temin edilecektir.
30. Yarışmacıların yarışmada kullanacakları ‘malzeme kutusu’ organizasyon tarafından sağlanacaktır. Malzeme kutularında izin verilmemiş ekipman ya da materyal bulundurulamaz. Bu konuda jüri tarafından günlük kontrol uygulanacaktır.
31. Yarışmacıların kullanacağı makine, ekipman ya da kurulumdaki herhangi bir aksaklığın düzeltilmesinden ya da tamir edilmesinden organizasyon sorumludur.
32. Yarışmacılar kendilerine verilen araç–gereç ve yardımcı materyallerinden sorumludur.
33. Yarışmacılara ilk verilen materyallerin kaybolması ya da zarar görmesi durumunda yarışmacılar yedek materyal isteyebilir. Ancak bu durum jürinin değerlendirmesi ile takım puanının indirilmesine neden olabilir.
34. Yarışma aşamalarının sonunda makineler dahil tüm platform düzgün, düzenli bırakılmalıdır. Bu durum puanlamada dikkate alınır.
35. Yarışmacılara yaka kartları ile yarışmada giymek üzere hazırlanan sweatshirtleri yarışma başlamadan önce teslim edilecektir. Okullar, kendilerini temsil edecek öğrencilerinin bedenlerini organizasyona bildirmekle yükümlüdür.
36. Yarışmacı takımların, yarışma alanına ulaşım ihtiyaçları, yarışma süresince İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Yemek ihtiyaçları organizasyon tarafından sağlanacaktır.
37. Ödül töreni, 15 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacaktır.
38. Ödüller okullar adına değil öğrenciler adına verilecektir. Ödüller dereceye giren okulların yarışmacılarına eşit pay edilecektir.
39. Katılan her yarışmacıya katılım belgesi, dereceye giren takımlara madalya, okullarına ise kupa verilecektir.
40. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.