Hakkında

MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ BECERİ YARIŞMASI

Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi, bu alanda farkındalık oluşturularak meslek eğitimi alan gençlerin, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu yönde geleceklerini planlamalarına katkıda bulunmak üzere ‘’Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması’’ düzenlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği iş birliğiyle 14 – 15 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarışma, ‘’Moda Tasarım Teknolojileri’’ alanı, ‘’Kadın Giyim Modelistliği’’ dalında tek kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışma başvurusu 17 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında https://www.beceriyarismasi.com/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın duyurusu; Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacaktır

Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen maksimum faydanın sağlanması için;

  1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Organizasyon Yürütme Kurulu,
  2. Yarışmaya katılacak okullarda görev yapan ilgili alan, atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,
  3. Yarışma kategorisinin dökümanlarını hazırlayan, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,
  4. Yarışma parkurunun kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve yarışma kategorisini derecelendirmek üzere üniversitelerin ilgili alanlarda eğitim veren uzman öğretmenler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından seçilmiş Jüri Heyeti,
  5. Yarışmanın uygulama kılavuz ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve teknik kontrolleri yapmak ve yarışmayı yönetmek üzere Jüri Başkanı ve Yardımcıları’ndan oluşturulmuştur.